loader image

Általános Felhasználási Feltételek

Általános rendelkezések

Cégadatok:
Üzemeltető nevében TaintedRuInn2014 Kft.
Székhely: 1073 Budapest, Akácfa utca 51.
Cégjegyzékszáma: 01-09-183664
Adószáma: HU 24812496
E-mail címe: info@instant-fogas.com
Honlapjának címe: www.instant-fogas.com
Telefonos ügyfélszolgálat: +3670 638 5040
Ügyintézés: Munkanapokon 13.00 – 21.00 óra között

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a szolgáltató weboldalának és szolgáltatásainak felhasználási feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Látogató között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
2. A jelen dokumentum szerinti weboldal tartalmazza a weboldalon megtalálható médiatartalmakat, listázott rendezvényeket és egyéb információkat.
3. A szolgáltatói weboldalát kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult használni.
4. A Látogató a rendszer használatával elfogadja, hogy a weboldalon található médiatartalmak (pl. képek, videók, hangfájlok) szigorú szerzői jogi védelem alatt állnak és a jogszabályoktól eltérő felhasználása jogi következményekkel jár. Felhasználással kapcsolatos engedélyt megadott elérhetőségeinken igényelhet.
5. A Látogató a rendszer használatával elfogadja, hogy a programok listájában és adataiban fennáll a hiba lehetősége.
6. Az ÁSZF nyelve magyar, a felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A felhasználók adatai online foglalások során

 1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó foglalási igényét indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, vagy nem teljesíthető igények (pl. telt ház) esetén.
 2. A foglalások online elérhetőségeinken mondhatók vissza.
 3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a megadott adatokat csak a felhasználó által igényelt kapcsolatfelvétel céljából tárol és használ fel. Az adatokat a foglalási időponttól számított 12 hónapon belül törüljük.
 4. A felhasználó a róla tárolt adatokba bármikor betekintést nyerhet, és bármikor igényelheti azok azonnali és végleges törlését nyilvános elérhetőségeinken.
 5. A foglalási igény beérkézését követően kollégáink felveszik a kapcsolatot az űrlapon megadott elérhetőségeken az igénylő felhasználóval. A foglalás csak az Instant-Fogas szóbeli vagy írásbeli megerősítésével lehet véglegesnek tekinteni.

XI. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 3. A felhasználó által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért, adatfeldolgozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Jelen szabályzatra vonatkozó főbb jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény